Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Zalecenia w celu ograniczenia użycia antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt

W związku ze zmianami w przepisach dot. weterynaryjnych produktów leczniczych, które weszły w życie 28 stycznia br. konieczne staje się podjęcie kroków, mających na celu ograniczenie użycia antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt. Wśród kluczowych działań, które należałoby wdrożyć jak najszybciej są: Wydłużenie czasu odsadzania młodych od matek. Obecnie prawo…

Przejrzystość w stosowaniu pestycydów. Jak Rada Europejska torpeduje kluczowe przepisy?

Pesticide Action Network (PAN) Europe oraz organizacja GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria ujawniają w swoim raporcie „Taking Aim with a Blindfold on”, w jaki sposób grupa państw członkowskich w Radzie Europejskiej zmiękczyła ważną propozycję regulacji dotyczącą pestycydów. Organizacje ekologiczne domagają się od państw członkowskich UE podjęcia działań…

Koniec z profilaktycznym stosowaniem antybiotyków w przemysłowym chowie zwierząt

Unia Europejska wprowadziła zakaz wszystkich form rutynowego stosowania antybiotyków, w tym także grupowego leczenia profilaktycznego. Stosowanie antybiotyków w celu zrekompensowania niedostatecznych metod hodowli i złych praktyk higienicznych staje się niezgodne z prawem.   28 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych…

Warsztaty nt. Wspólnej Polityki Rolnej – 21.01.2022

Polski Klub Ekologiczny serdecznie zaprasza uczniów i studentów na bezpłatne warsztaty online na temat Wspólnej Polityki Rolnej. Nadrzędnym celem Wspólnej Polityki Rolnej jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w krajach Unii Europejskiej. Zawarte w niej ograniczenia i wytyczne dotyczące produkcji rolnej mają istotny wpływ nie tylko na rozwój rejonów wiejskich, ale też…

COP26 już za nami

  Zakończył się tegoroczny szczyt klimatyczny. Wszyscy delegaci i obserwatorzy wrócili już do swojej codzienności. Mamy nadzieję, że choć część ustaleń i wybrzmiałych obietnic zostanie wprowadzonych w życie. Zmiany klimatu to fakt i najwyższa pora zacząć działać.   Zapraszamy do przeczytania podsumowania z COP26 w Glasgow, które przygotowała, uczestnicząca w…

Nagranie z debaty „Covid-19 a społeczeństwo. Retrospekcja z pandemii”

  Jeśli nie mogliście uczestniczyć z nami w czwartkowej debacie pt. Covid-19 a społeczeństwo. Retrospekcja z pandemii; to zapraszamy Was serdecznie do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia. W czasie spotkania poruszonych zostało wiele istotnych kwestii dot. działań Unii Europejskiej, Polskiego Rządu oraz inicjatyw obywatelskich. Wniosek z debaty był jeden –…

Seminarium „Gospodarka nawozami na poziomie gospodarstwa rolnego” w Juchowie

Szkolenie jest organizowane przez Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach, Koalicję Żywa Ziemia i Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Dofinansowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach. Spotkanie odbędzie…