Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Kim jesteśmy?

Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach jest Kołem Miejskim Polskiego Klubu Ekologicznego – jednej z wiodących, niezależnych, pozarządowych organizacji ekologicznych działających na terenie Polski.

Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach został założony 1988r. Osobowość prawną uzyskał 06.01.1993r. Do rejestru stowarzyszeń został wpisany 22.03.2001r. Od tej pory Koło Miejskie w Gliwicach nieprzerwanie pełni swoją działalność non-profit, realizując liczne projekty krajowe i zagraniczne.

Naszymi głównymi celami jest kształtowanie w społeczeństwie świadomości ekologicznej, świadczenie powszechnej edukacji ekologicznej, poprawa stanu środowiska przyrodniczego Polski oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W naszych działaniach współpracujemy ze szkołami, przedszkolami i uczelniami wyższymi w Polsce i za granicą. Edukujemy samorządy lokalne,  angażujemy mieszkańców w lokalne inicjatywy, pracujemy z rolnikami nad zrównoważoną gospodarką nawozami oraz wspieramy wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorców w wybieraniu rozwiązań i technologii bardziej przyjaznych środowisku.

Tematy w których działamy to m.in. rolnictwo, leśnictwo, ochrona wód, zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i wiele innych.

Koło Miejskie w Gliwicach dysponuje zgranym zespołem projektowym jak i współpracuje na stałe z licznymi naukowcami, ekspertami, samorządami oraz wolontariuszami.