Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Pakiety edukacyjne

„Kalejdoskop łąki i lasu” – pakiet edukacyjny dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

„Wyżywić świat” – pakiet edukacyjny dla uczniów szkół średnich

„Żyjmy zdrowo i kolorowo” – książeczka edukacyjna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

„Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego” – książeczka edukacyjna dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym

„Pokonać SMOGa” – pakiet edukacyjny dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym