Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Zarząd

Prezes Koła: mgr inż. Maria Staniszewska
Wiceprezes: mgr inż. Marcin Janik
Skarbnik: mgr inż. Karolina Chomacka
Sekretarz: mgr Halina Stolarczyk
Członek Zarządu: Julian Golak
Członek Zarządu: Halina Kacprzak

Pracę Zarządu kontroluje Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Ewa Hajduk
Członek Komisji: Ewa Leś