Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Zarząd

Prezes Koła: mgr inż. Ewa Hajduk
Wiceprezes: mgr inż. Marcin Janik
Skarbnik: mgr inż. Maria Staniszewska
Sekretarz: mgr Halina Stolarczyk
Członek Zarządu: Jolanta Paszkowska

Pracę Zarządu kontroluje Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Danuta Krain
Członek Komisji: Barbara Kozera-Migurska
Członek Komisji: Krystyna Koniecka