Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Bateria Pomysłów

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem
przez Ministra Środowiska i Ministra Edukacji Narodowej


Bateria pomysłów
Konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą
właściwego postępowania z bateriami
skierowaną do rówieśników

 

Czas trwania projektu: czerwiec 2015 – czerwiec 2016

 

Osoby do kontaktu:
Jadwiga Wojtek – koordynatorka projektu
Aleksandra Józewicz – animatorka konkursu

Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców z terenu całej Polski na temat sposobów ograniczenia użycia jednorazowych baterii, właściwej ich utylizacji oraz zagrożeń dla środowiska, w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami.

Projekt ma za zadanie pobudzić aktywność i kreatywność uczniów w zakresie podejmowania działań zwiększających świadomość i odpowiedzialność ekologiczną wśród rówieśników i członków rodziny, a działania założone w projekcie przyczyniać się będą do upowszechniania właściwych nawyków postępowania ze zużytymi bateriami.

Działania w projekcie:
Ogólnopolski konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Drużyny konkursowe mają za zadanie opracować projekt kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do rówieśników nt. właściwego postępowania z bateriami. Szkoła przystępując do konkursu wyznacza drużynę składającą się z 10 uczniów w przedziale wiekowym IV-VI, która wraz z nauczycielem – opiekunem grupy będzie pracować nad zadaniem. Konkurs jest dwuetapowy – zarówno w etapie wojewódzkim, jak i krajowym przewidziano atrakcyjne nagrody indywidualne, drużynowe i dla szkół. Spośród 6 najlepszych dryżyn krajowych zostaną wyłonieni zwycięzcy etapu krajowego, podczas finału wyjazdowego. Nagrodą główną w konkursie jest mikroskop z kamerą i wejściem USB dla szkoły, dwudniowa wycieczka z przewodnikiem i atrakcjami do wybranego parku narodowego dla drużyny, mp 4 dla uczniów i dysk przenośny dla nauczyciela. Nagrody przewidziane są również za zajęcie II i III miejsca.
Więcej informacji o zasadach konkursu i nagrodach znajduje się w regulaminie.

Gra planszowa dla młodszych uczniów, która w atrakcyjny dla dzieci sposób prezentuje temat związany z bateriami. Gra zostanie przekazana szkołom, które wezmą udział
w konkursie głównym – jako nagroda dla młodszych dzieci, które choć bezpośrednio nie będą angażować się w pracę drużyny konkursowej, to przyczynią się do zwiększenia szans szkoły na zwycięstwo poprzez zbiórkę zużytych baterii.

Quiz elektroniczny dla wszystkich – każdy zarejestrowany uczestnik może sprawdzić swoją wiedze na temat baterii, biorąc udział w elektronicznym quizie. 4 razy w miesiącu na podany adres e-mail będzie wysyłane pytanie konkursowe. Osoba, która najszybciej przyśle prawidłową odpowiedź otrzyma upominek w postaci USB o dużej pojemności. Każda dobra odpowiedź to punkt. Osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w trakcie trwania quizu otrzyma dobrej klasy aparat fotograficzny.

Profil facebook, na którym każdy znajdzie ciekawe informacje o bateriach. Na profilu podpowiemy, co zrobić ze zużytymi bateriami, ale też jak efektywnie wykorzystywać energię, aby ograniczyć ich zużycie.

Projekt jest dofinansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach