Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Europa jaką chcemy

„Europa jakiej chcemy” – „Europe we want” to projekt realizowany w pierwszej połowie 2019 r. przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach w partnerstwie z międzynarodową organizacją Friends of the Earth Europe.

Ideą projektu było zachęcenie obywateli do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019r. Działanie to było odpowiedzią na najniższą w historii frekwencję podczas wyborów w 2014r. w Europie, a w Polsce wyniosła ona niecałe 24%.

W ramach projektu zostało przeprowadzonych pięć debat, dotyczących różnych problemów środowiskowych, których rozwiązanie można znaleźć w prawodawstwie Unii Europejskiej, lub takie rozwiązanie będzie wyzwaniem dla przyszłych europarlamentarzystów. Debaty miały na celu uzmysłowić obywatelom, że to oni decydują o swoim życiu i środowisku, które ich otacza, wybierając odpowiednich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Uświadamialiśmy uczestnikom, że obecne czasy są decydujące dla losu naszej planety i jeżeli razem nie podejmiemy się uczestniczenia w życiu publicznym podczas następnych wyborów może już być za późno zarówno dla nas, jak i dla całej ludzkości. Ze względu na szybko wrastającą temperaturę naszej planety, narastające skutki zmian klimatycznych, degradację środowiska i przeludnienie nasz świat wymaga diametralnych zmian.

Znakomity gość dwóch debat, prof. Piotr Skubała wygłosił prezentację „Wkraczamy na planetarną terra incognito”, podczas której wykazał, że już dawno przekroczyliśmy granice naszej planety, że nadmierny konsumpcjonizm prowadzi nas ku zagładzie. Cytując ekonomistę i filozofa Kennetha Bouldinga: „Każdy, kto wierzy w nieograniczony rozwój czegokolwiek fizycznego na fizycznie skończonej planecie jest albo szaleńcem, albo ekonomistą”. Na chwilę obecną 27 000 gatunków jest zagrożonych wyginięciem, ocieplenie klimatu o 4 stopnie będzie oznaczało koniec naszego świata. Według prof. Piotra Skubały już żyjemy w epoce kryzysu, ale jeszcze możemy się podnieść. W języku chińskim kryzys oznacza zagrożenie, ale także drugą szansę. Zatem dajmy drugą szansę sobie i naszej planecie! Jedynie zmiana sposobu myślenia, zarządzania może nas uratować

DEBATA KRAKÓW – ZAPROSZENIE

DEBATA GLIWICE – ZAPROSZENIE

KONFERENCJA GDAŃSK – ZAPROSZENIE

DEBATA WARSZAWA – ZAPROSZENIE

DEBATA WROCŁAW – ZAPROSZENIE

DEBATA KRAKÓW – PODSUMOWANIE

DEBATA GLIWICE – PODSUMOWANIE

KONFERENCJA GDAŃSK – PODSUMOWANIE

DEBATA WARSZAWA – PODSUMOWANIE