Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT

Kampania  WYŻYWIĆ ŚWIAT  prowadzona  w ramach  projektu  „Przeciwko  głodowi  –  bądźmy  konsekwentni!”  realizowana  jest  w  Polsce  przez  Polski  Klub  Ekologiczny  Koło  Miejskie w Gliwicach wspólnie z Polską Zieloną Siecią.  Projekt koordynowany jest przez Francuski Komitet na Rzecz Solidarności Międzynarodowej.
Organizacjami wspierającymi kampanię są:  Polska Akcja Humanitarna (PAH), europejska sieć EUROSTEP, Evert Vermeer Stichting (Holandia), COSPE i Terra Nuova (Włochy), Germanwatch (Niemcy), SOS Faim (Belgia i Luksemburg).

Celem kampanii jest uwrażliwienie opinii publicznej oraz decydentów na problem głodu – jego przyczyny oraz sposoby zapobiegania i walki z nim.

1 Milenijny Cel Rozwoju mówi o wyeliminowaniu skrajnego ubóstwa i głodu – w 2000 r. społeczność międzynarodowa zobowiązała się do 2015 r. zmniejszyć o połowę proporcję głodujących ludzi w stosunku do liczby ludności świata. JuŻ teraz wiadomo, że cel ten nie zostanie osiągnięty.

Pakiet edukacyjny

Wstęp do pakietu
1 arkusz
2 arkusz
3 arkusz
4 arkusz
5 arkusz
6 arkusz

7 arkusz
8 arkusz
9 arkusz
10 arkusz
ćwiczenia
ćwiczenia – mapa
scenariusz zajeć

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.