Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Meatless Mondays 2021 – Hodowla przemysłowa i spożycie mięsa

Czas trwania: Wrzesień 2021 – Sierpień 2022

Tegoroczna odsłona projektu stanowi kontynuację zeszłorocznej kampanii Zielone Poniedziałki. Według danych statystycznych GUS z sierpnia 2021, w roku 2020 zanotowano wzrost spożycia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym – mięsa. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje jednak spadek spożycia, na co może mieć wpływ rosnący wzrost popularności produktów roślinnych, który zaobserwowano w ostatnich latach w Polsce.

W ramach projektu zostanie stworzony plan lekcji oraz materiały edukacyjne przeznaczone dla szkół gastronomicznych. Tematem planu i materiałów będzie dieta roślinna oraz roślinne zamienniki mięsa. Zostanie również uwzględniona tematyka przemysłowej hodowli zwierząt i jej wpływu na środowisko, dobrostan zwierząt hodowlanych oraz zdrowie ludzkie.

Przygotowane materiały zostaną przedstawione nauczycielom szkół gastronomicznych na terenie Polski podczas warsztatów online zaplanowanych na rok 2022.

Drugim kluczowym elementem projektu będą działania rzecznicze na rzecz lokalnych społeczności poszkodowanych w wyniku inwestycji w przemysłową hodowlę zwierzęcą.