Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej „Kalkulator dla Gospodarstw”

Poniższa polityka prywatności dotyczy aplikacji mobilnej „Kalkulator dla Gospodarstw”, dostępnej pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.euvic.kalkulatorstratnawozow

Przez „użytkowników” rozumie się osoby, które pobrały i zainstalowały aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.

Aplikacja Mobilna „Kalkulator dla Gospodarstw” nie zbiera i nie udostępnia danych użytkowników aplikacji.