Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Projekt „ACT 4 CAP: Citizen engagement towards a sustainable Europe”

Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest zbiorem rolniczych projektów unijnych z budżetem stanowiącym 34% całkowitego budżetu UE. WPR kształtuje politykę rolną w całej Unii Europejskiej, wpływa na produkcję żywności, środowisko i rozwój terenów wiejskich. Również w Polsce ma znaczący wpływ na wszystkie wyżej wymienione elementy, gdzie dopłaty bezpośrednie otrzymuje około 10 milionów rolników; nie bez znaczenia pozostaje także jej wpływ na rozwój obszarów wiejskich i ochronę przyrody. Oznacza to, że WPR jest niezwykle istotna nie tylko dla rolników, ale również dla całego społeczeństwa. Jest to szczególnie ważne teraz, ponieważ trwają pracę nad Krajowymi Planami Strategicznymi kształtującymi nową WPR, która będzie obowiązywać w latach 2021-2027 i od której zależy jak będzie wyglądać nie tylko rolnictwo, ale także jaką żywność będziemy produkować i jakie środowisko będzie nas otaczać.

Niniejszy projekt miał na celu szerzenie informacji na temat WPR, jej formy oraz wpływu na sektor rolniczo-żywnościowy wśród obywateli państw UE. Działania projektu realizowane były przez międzynarodową sieć organizacji  Friends of the Earth Europe, z udziałem: Global2000 (Austria), Hnutí DUHA (Czechy), NOAH (Dania), Amigos de la Tierra (Hiszpania), Les Amis de la Terre (Francja), Friends of the Earth Malta (Malta), Polski Klub Ekologiczny (Polska) i Magyar Természetvédok Szövetsége (Węgry).

W Polsce w ramach projektu odbyły się następujące działania:
1. Obchody Święta Michała w Grzybowie 29.09.2019;
2. Kiermasz Żywności Ekologicznej w Gliwicach, podczas którego odbył się quiz dot. WPR

          i rolnictwa w Polsce i w Europie 05.10.2019;
3. Wydarzenie w Warszawie 18.10.2019;
4. Spotkanie z rolnikami, doradcami rolnymi i właścicielami sklepów ekologicznych
w Prószkowie 07.12.2019;
5. Spotkanie z rolnikami, doradcami rolnymi i właścicielami sklepów ekologicznych
podczas II Forum Suwerenności Żywnościowej w Warszawie 31.01.2020;
6. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ekologii i Polskiego Zielarstwa na temat
roli rolnictwa w ochronie klimatu, współorganizowane przez Koalicję Żywa Ziemia 27.02.2020;
7. Webinar dotyczący strategii od pola do stołu 28.05.2020;
8. Webinar dotyczący WPR i rolników 11.06.2020;
9. Webinar dotyczący WPR i konsumentów 18.06.2020;
10. Publikacja ośmiu artykułów związanych z tematyką WPR;
11. Publikacja tłumaczenia przygotowanego przez FoEE raportu dot. cyfryzacji rolnictwa
o tytule „Przyszłość rolnictwa”;
12. Internetowa kampania informacyjna na temat WPR