Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Projekt „Nature of being in nature”

Finansowanie: Erasmus+
Czas trwania: 01.11.2023 – 31.08.2025

Projekt międzynarodowy, realizowany pod koordynacją Sdružení SPLAV, z.s.  (Czechy), we współpracy z Legend Foto (Słowacja) i Pirkan Helmi (Finlandia). Głównym celem projektu jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu na łonie natury. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania edukacyjne, w tym wykłady i warsztaty terenowe na temat przyrody, bezpieczeństwa i orientacji w terenie. Pozwoli to na:

1. Zwiększenie wiedzy społeczeństwa o środowisku naturalnym;

2. Ułatwienie aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach spacerów z ekspertami uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się i wypróbować różne umiejętności (orientacja według mapy i znaków terenowych, obserwacja roślin i zwierząt, pierwsza pomoc itp.), co doda pewności siebie w bezpiecznym korzystaniu z przyrody;

3. Poprawę stylu życia i zdrowia obywateli. Jednym z celów projektu jest przyczynienie się się do stopniowej zmiany sposobu spędzania wolnego czasu przez uczestników poprzez przedstawienie im możliwych sposobów bezpiecznego przebywania na łonie natury;

4. Zapewnienie zrównoważonego współistnienia człowieka i natury. Uczestnicy wykładów i warsztatów dowiedzą się, jak korzystać z darów przyrody bez szkody dla środowiska.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl spotkań dla gliwickich seniorów, którego tematem przewodnim będzie środowisko przyrodnicze i bezpieczne spędzanie czasu na łonie natury. W skład cyklu wchodzą następujące spotkania:

  1. Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach – 15.02.2024
  2. Las przedmiotem troski i odpowiedzialności człowieka – 29.02.2024

O kolejnych spotkaniach informacje będą podawane na bieżąco.

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.