Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Redukować, używać ponownie, przetwarzać: polityka regionalna i lokalne akcje

Strona internetowa poświęcona jest projektowi dofinansowanemu z Funduszu Wyszehradzkiego, którego liderem jest węgierska organizacja Humusz.

Partnerzy projektu: ARNIKA – Program Toxické látky o odpady (Czechy), Poliski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach (Polska) i SOSNA o.z. (Słowacja).

O projekcie:
Celem projektu jest zwiększenie działań związanych z recyklingiem i ponownym wykorzystaniem w krajach V4 poprzez analizę obecnych trendów i możliwości związanych z gospodarowaniem odpadami, szkolenie przedstawicieli miast w strategiach redukcji odpadów i generowanie przykładów najlepszych praktyk na szczeblu lokalnym. Nasze podejście do kwestii związanych z odpadami jest dwojakie: patrzenie na sytuację na poziomie polityki i wypracowanie konkretnych, opartych na lokalnych społecznościach rozwiązań mających na celu redukcję odpadów.

– ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM SZKOLENIOWE (29.03.2017)

– PROGRAM SEMINARIUM SZKOLENIOWEGO (29.03.2017)

– Position paper on the Circular Economy Package targets in V4 countries

– Analysis of the waste situation in Poland by Polski Klub Ekologiczny

– Arnika’s Opinion Concerning Circular Economy Targets

– Position paper – Situation in Slovak Republic

– Position paper – Situation in Hungary