Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Glyphosate national campaign – Kampania nt. glifosatu

Finansowanie: GLOBAL GREENGRANTS FUND

Nie ma wątpliwości, że zieleń ma dobry wpływ zarówno na środowisko, jak i na zdrowie i samopoczucie ludzkie. Polacy chętnie spacerują w lasach i w parkach, a ci, którzy mają taką możliwość, z przyjemnością zajmują się swoimi ogrodami, działkami i podwórkami. Niestety, dla wielu hodowców, w tym zawodowców i hobbystów, pielęgnacja roślin wiąże się ze stosowaniem pestycydów i herbicydów. Jednym z najczęściej stosowanych w tym celu środków chemicznych jest glifosat. Na dzień dzisiejszy nie ma większych restrykcji w stosowaniu glifosatu, którym spryskuje się m.in. drzewa i rośliny uprawne, często nie zważając nawet na obecność cieszących się w pobliżu naturą ludzi, w tym dzieci i osoby starsze. Nie można również nie wspomnieć o tym, że glifosat stosowany jest w znaczących ilościach przez rolników w procesie suszenia upraw. Konsumenci nie zdają sobie z tego sprawy, tak samo jak nie wiedzą o tym, że pozostałości po glifosacie można znaleźć również w żywności, m.in. w kaszy i mące. Wiedza na temat szkodliwych skutków spożycia nawet śladowych ilości glifosatu również nie jest powszechna – a szkodliwość ta jest znacząca.

Celem projektu jest szerzenie świadomości wśród konsumentów na temat glifosatu i jego wpływu na zdrowie ludzkie. Wśród efektów glifosatu można wyróżnić: zwiększenie zachorowalności na raka, choroby trawienne i hormonalne, wzrost ryzyka występowania depresji, choroby Parkinsona i Alzheimera.

Projekt stanowi kontynuację poprzednich działań Klubu i Koalicji Żywa Ziemia w tym temacie. Tym razem skupimy się na prowadzeniu kampanii informacyjnej, przy pomocy której podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem związanymi z glifosatem. Materiały kampanii zostaną oparte o raporty Food Rentgenu na temat zawartości glifosatu w płatkach, kaszach, piwach i mąkach. Ponadto odbędzie się spotkanie online, na którym zostanie poruszony temat glifosatu w kontekście środowiskowych i żywnościowych jak i zostanie przygotowane nagranie na ten temat.