Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Rozwój agroturystyki i turystyki ekologicznej w Armenii

Głównym celem projektu jest rozwój agroturystyki i turystyki ekologicznej w pilotażowej wiosce Solak w Armenii. Turystyka jest drugim źródłem dochodu po górnictwie i przemyśle metalowym w Armenii i obejmuje ponad połowę dochodów z przemysłu usługowego. Z drugiej strony brakuje strategii i programów rozwoju zrównoważonej turystyki, takich jak agroturystyka i ekoturystyka. Działania projektowe mają na celu rozwiązanie tego problemu.

Kolejnym celem projektu jest podniesienie świadomości na temat znaczenia zdrowego stylu życia i wartości zrównoważonej wsi.

Projekt będzie realizowany przez międzynarodową sieć organizacji pozarządowych: Polski Klub Ekologiczny, Sosna–SłowacjaZdruzeni SPLAV–CzechyVision Association–WęgryAWHHE-Armenia.

Wszystkie te organizacje działają w podobnych obszarach – agroturystyka i turystyka ekologiczna, aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, edukacja ekologiczna, rolnictwo ekologiczne i promocja żywności ekologicznej, zarządzanie odpadami, kompostowanie, promowanie zdrowego stylu życia i środowiska wolnego od zanieczyszczeń.

 Podręcznik nt. eko-agro turystyki:

 wersja ormiańska                    wersja angielska