Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Szkoła zrównoważonego rozwoju V4

Czas trwania projektu: 1.02.2017 – 30.06.2017

​Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) są w tyle za średnią UE w kilku kwestiach środowiskowych. Do głównych problemów należą między innymi: wysoki wskaźnik składowanych odpadów komunalnych, dwa do trzech razy niższa niż średnia w UE stopa recyklingu, niski stopień zagospodarowania odpadów oraz mniejszy udział społeczeństwa obywatelskiego w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.

Wybierzemy najważniejsze tematy dla Szkoły zrównoważonego rozwoju V4 zgodnie z priorytetami krajowymi oraz kwestiami zgłoszonymi przez aktywnych obywateli. Będziemy używać naszego projektu do wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami projektu – Przyjaciele Ziemi na Słowacji, Hnutí Duha w Czechach, Przyjaciele Ziemi na Węgrzech i wykorzystywać to nieformalne kształcenie w budowaniu potencjału aktywnych obywateli w praktyce. Przeszkoleni uczestnicy projektu otrzymają wiedzę i umiejętności współpracy z partnerami projektu, a także uruchamiania własnych inicjatyw i projektów wnoszących wkład w zrównoważony rozwój swojej okolicy.

W trakcie projektu w różnych krajach, odbędą się wybrane działania – w tym: 4 seminaria weekendowe, 12 warsztatów gotowania i 5 studenckich imprez klubowych, 6 warsztatów, 1 seminarium i 1 konkurs dla gmin ukierunkowanych na kwestie ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi i ich oddziaływania na środowisko, zapobiegania powstawaniu odpadów, ponowne wykorzystanie i recykling.