Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

The Call Of The Wild Camps! Obozy podnoszące świadomość na temat zmian klimatu

„The Call Of The Wild Camps!” to projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który koncentruje się na edukacji w zakresie wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i ich powiązaniami z zanikaniem ekosystemów w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy zorganizują Międzynarodowe Obozy, skierowane do młodych mieszkańców krajów wyszehradzkich (w wieku 16-30 lat), aby zwiększyć ich świadomość i wiedzę, a także zbudować ich potencjał w zakresie komunikacji i rzecznictwa na rzecz klimatu.

Eksperci zaangażują młodzież w interaktywne ćwiczenia i działania wolontariackie, które pozwolą uczestnikom obozów lepiej poznać wzajemne powiązania między zmianami klimatu, społeczeństwem, bioróżnorodnością i usługami ekosystemów – takimi jak dostarczanie wody, żywności, ochrona przed szkodnikami czy dostarczanie leków – ponieważ te wzajemne powiązania będą miały wpływ na działania łagodzące i adaptacyjne (np. magazynowanie dwutlenku węgla przez mokradła lub wieczną zmarzlinę, ochronna rola lasów w czasie silnych opadów, agrobioróżnorodność w adaptacji do zmieniającego się klimatu).

Koordynator:

Partnerzy:

 

 

Finansowanie: Visegrad Fund