Atlas Pestycydów 2024 – Fakty na temat toksycznych substancji chemicznych w rolnictwie

Atlas Pestycydów 2024 – Fakty na temat toksycznych substancji chemicznych w rolnictwie

Dnia 21 lutego 2024 roku miała miejsce oficjalna publikacja polskiej edycji Atlasu Pestycydów (2024), opracowanej przez Fundację im. Heinricha Bölla w Warszawie, Polski Klub Ekologiczny Koło w Gliwicach i Koalicję Żywa Ziemia.

Atlas pestycydów 2024 to obszerny przegląd aktualnej wiedzy naukowej i danych o pestycydach stosowanych w rolnictwie, ich wpływie na środowisko i ludzkie zdrowie oraz o alternatywnych sposobach ochrony roślin. W publikacji omówione są również globalne zależności i nierówności związane z handlem pestycydami.

Polskie wydanie jest tłumaczeniem angielskiej publikacji Pesticide Atlas (2022), które zostało uzupełnione o cztery rozdziały dotyczące sytuacji w Polsce. Pierwsze wydanie Atlasu zostało opublikowane w języku niemieckim przez Heinrich-Böll-Stiftung Berlin, Friends of the Earth Europe, Bund für Umwelt und Naturschutz, Pesticide Action Network Europe.

Link do publikacji: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *