Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

Projekt na temat rozporządzenia EUDR

Czas trwania: 01.10.2023 – 30.09.2024

Wylesianie ma poważny wpływ na zmiany klimatu. Przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego, głównie poprzez emisję CO2; wylesianie prowadzi do utraty zasobów naturalnych, które mogłyby zapewnić wsparcie w regulacji poziomu CO2 w atmosferze. To z kolei powoduje wyższe stężenie gazów cieplarnianych i przyspiesza globalne ocieplenie. Co więcej, powszechna praktyka wylesiania polegająca na wycinaniu drzew przy użyciu ognia prowadzi do uwalniania jeszcze większej ilości CO2 do atmosfery. W świetle kryzysu klimatycznego powstrzymanie globalnego wylesiania ma więc kluczowe znaczenie.

29 czerwca 2023 roku weszło w życie rozporządzenie EUDR: EU Deforestation Regulation, czyli europejskie rozporządzenie mające na celu ograniczenie wylesiania i degradacji lasów będących efektem udostępniania na rynku UE i wywozu z UE wybranych produktów.

Chociaż wejście w życie EUDR może być postrzegane jako sukces, pozostało jeszcze sporo pracy. Do 30 grudnia 2023 r. wszystkie państwa członkowskie muszą wyznaczyć właściwe organy odpowiedzialne za wdrożenie i egzekwowanie EUDR w poszczególnych krajach. Następnie do 30 grudnia 2024 r. państwa członkowskie muszą zakończyć wszystkie przygotowania i procedury, aby móc w pełni wdrożyć i egzekwować rozporządzenie.

Niniejszy projekt jest kontynuacją kampanii z lat 2021-2022 i 2022-2023. Głównym celem projektu jest szerzenie informacji na temat rozporządzenia EUDR i procesów związanych z jego wdrażaniem.