Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Campaign to reduce Europe’s supply chain impacts and deforestation

Kampania na temat wpływu europejskiego łańcucha dostaw na wylesianie w krajach importerów.

Czas trwania: Lipiec 2021 – Czerwiec 2022

W 2021 roku Komisja Europejska przedstawi projekt rozporządzenia, które dotyczyć będzie wylesiania wynikającego z produkcji towarów importowanych do Europy. To właśnie teraz nastał kluczowy moment na podniesienie głosu w sprawie wprowadzanych regulacji; musimy zadbać o to, aby przedsiębiorstwa sprowadzające produkty na europejski rynek musiały stosować zasadę należytej staranności i zapewnić, by ich łańcuchy dostaw nie potęgowały problemu wylesiania. Nowe rozporządzenie powinno być ambitne i zawierać również wytyczne dotyczące ochrony praw człowieka.

Ponad 10% wylesiania, które można powiązać ze światową konsumpcją, jest efektem importu do UE takich towarów, jak wołowina, soja, olej palmowy czy ziarna kakaowe, a także produktów ich zawierających. Z tego powodu rozporządzenie regulujące import tych towarów będzie mieć również istotny wpływ na politykę krajową znaczących importerów, takich jak Brazylia czy Indonezja.

Głównymi celami kampanii są:

  1. Zwiększenie świadomości społecznej na temat powiązań między decyzjami, jakie podejmują konsumenci, a wylesianiem z krajów importerów;
  2. Wsparcie nowego rozporządzenia UE, którego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu produkcji towarów importowanych (takich jak soi, oleju palmowego i wołowiny) na środowisko i społeczność.

W ramach kampanii zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. Powstaną trzy raporty, które będą dotyczyć wpływu poszczególnych produktów importowanych do UE na środowisko, klimat i lokalne społeczność z krajów importerów. Produkty, które zostaną omówione w raportach to soja, olej palmowy i wołowina;
  2. Zostanie przeprowadzona kampania informacyjna, która przedstawi odbiorcom tematykę projektu. W ramach kampanii powstaną infografiki;
  3. Odbędą się warsztaty, na których zostanie omówiony temat
  4. Odbędzie się konferencja, w trakcie której zostaną przedstawione efekty kampanii i wytworzone plany na rok 2022.