Debata pt.”Zmiany klimatu i ich wpływ na bioróżnorodność, wodę i rolnictwo.”

Debata pt.”Zmiany klimatu i ich wpływ na bioróżnorodność, wodę i rolnictwo.”

Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach serdecznie zaprasza na debatę online pt. Zmiany klimatu i ich wpływ na bioróżnorodność, wodę i rolnictwo.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28.04.2021r. w godzinach 11:30 – 13:00 na platformie ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89994692563 oraz youtube: https://www.youtube.com/watch?v=k1_oMJWScr8&list=PL361J91uLt1Ff1qqaF3xRiRuvVW6j-X7J

W debacie wezmą udział:

  • Dr hab. Inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW w Warszawie, który przedstawi zagadnienie zmian klimatu w ujęciu przyrodniczym.
  • Posłanka Urszula Zielińska z Partii Zieloni, która zaprezentuje stan rzeczy z punktu widzenia polskiego prawodawstwa i działań podejmowanych na szczeblu krajowym.
  • Jacek Wasik – dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce, który omówi działania podejmowane na szczeblu unijnym oraz oczekiwania UE względem Polski w zakresie Zielonego Ładu.

Debatę poprowadzi p. – Ewa Sufin – Jacquemart, działaczka społeczna oraz prezeska Fundacji Strefa Zieleni

Projekt sfinansowano przy wsparciu Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów, a Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *