Debata: Wpływ ferm przemysłowych na nasze życie

Debata: Wpływ ferm przemysłowych na nasze życie

W dniu 21 listopada 2023r. na platformie zoom, odbyła się debata publiczna pt. Wpływu ferm przemysłowych na nasze życie. W trakcie debaty analizowaliśmy potrzebę powstawania ferm przemysłowych, ich znaczenie dla ludzi oraz koszty środowiskowe związane z działalnością tych obiektów, które każdy z nas. Postawiliśmy pytanie, dlaczego koszty degradacji środowiska, a zwłaszcza emisje gazów cieplarnianych i związków odorotwórczych, zanieczyszczenie gleby i wód powierzchniowych, zagrożenie epidemiologiczne i utrata bioróżnorodności, oraz wiele innych, dotykają każdego człowieka, i jak temu zapobiec?  Czy dalej musimy się przyglądać wyjątkowo okrutnym i nieetycznym traktowaniu zwierząt hodowanych na fermach przemysłowych? Porozmawialiśmy także o alternatywach dla obecnego trendu produkcji.

W debacie wzięło udział łącznie niemal 140osób w tym przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, dziennikarzy, rolników oraz lokalnych społeczności. Spotkanie poprowadziła p. Ewa Sufin-Jacquemart

Jako eksperci głos zabrali:

  1. dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, Polski Klub Ekologiczny Wpływ ferm przemysłowych na klimat
  2. Marta Moraczewska-Szenfeld, Fundacja Dobre Sąsiedztwo Wpływ ferm przemysłowych na społeczeństwo
  3. dr Jerzy Kupiec, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wpływ ferm przemysłowych na środowisko
  4. dr Tomasz Figarski, Stowarzyszenie Przyrodników OstojaAlternatywy dla ferm przemysłowych

 

Materiały prezentowane w trakcie spotkania:

Wpływ ferm przemysłowych na klimat

 

Wpływ ferm przemysłowych na środowisko

 

Alternatywy dla ferm przemysłowych

 

Debata była nagrywana, tym samym serdecznie zapraszamy do wysłuchania stanowisk naszych ekspertów:

 

Wszystkim obecnym, panelistom oraz moderatorce serdecznie dziękujemy za udział i owocną dyskusję. Wnioski z niej płynące zostaną zebrane i przesłane odpowiednim organom w formie rekomendacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *