Polski Klub Ekologiczny w Gliwicach

Projekt „BRIng the Dialogue – Green European Deal and the CAP”

Czas trwania: Sierpień 2021 – Lipiec 2022

Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej. Treść publikacji stworzonych w ramach projektu przedstawia wyłącznie poglądy ich autora i jedynie autor ponosi za nie odpowiedzialność. Komisja Europejska i DG AGRI nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nich informacji.

2020 rok był niezwykle istotny z punktu widzenia europejskiego rolnictwa i związanych z nim polityk. Podczas gdy życie publiczne i system gospodarczy były zdominowane walką z pandemią Covid-19 – która odcisnęła również swoje piętno na rolnikach – w życie zostały wprowadzone dwa akta prawne o strategicznym dla znaczeniu dla rolnictwa. Mowa tu o strategii „Od Pola do Stołu” (Farm to Fork, F2F), stanowiącej element Europejskiego Zielonego Ładu, oraz o porozumieniu Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii Wspólnej Polityki Rolnej po 2023 roku. Współzależność tych dwóch dokumentów wywołała falę dyskusji na temat tego, w jaki sposób nowa WPR przyczyni się do osiągnięcia środowiskowych, klimatycznych i społecznych celów Zielonego Ładu. Dyskusje te nabrały na ostrości ze względu na rosnącą liczbę dowodów (pochodzących z badań przeprowadzonych przez wysokiej rangi instytuty badawcze oraz instytucje krajowe i europejskie) na związek między degradacją przyrody, do której przyczynia się rolnictwo, a wybuchom pandemii (w tym Covid-19) i kryzysom środowiskowym, takim jak zanik bioróżnorodności i kryzys klimatyczny.

Celem projektu jest szerzenie wiedzy w społeczeństwie oraz w środowiskach interesariuszy i ekspertów na temat nowej WPR i jej związku z Europejskim Zielonym Ładem oraz sposobu, w jaki rolnictwo może przyczynić się do ochrony środowiska i zatrzymania utraty bioróżnorodności. Jest to niezwykle istotny moment z uwagi na to, że w krajach członkowskich trwają prace nad Krajowymi Planami Strategicznymi dla WPR, które przesądzą o tym, jaką przyjmie ona formę.

Projekt realizowany jest poprzez następujące działania:

– Prowadzenie kampanii informacyjnej, która ułatwi dostęp do kluczowych informacji na tematy związane z projektem;

– Organizacja warsztatów i konferencji dla ekspertów, rolników, interesariuszy, przedstawicieli mediów tradycyjnych i innych zainteresowanych;

– Produkcja materiałów informacyjnych, w tym: grafik, artykułów i innych materiałów audiowizualnych.

Polski Klub Ekologiczny bierze udział w projekcie pod przewodnictwem Friends of the Earth Europe, w kooperacji z następującymi ugrupowaniami: GLOBAL2000 (Austria), Hnutí DUHA (Czechy), NOAH (Dania), Magyar Természetvédok Szövetsége (Węgry), Malta Friends of the Earth (Malta), Amigos de la Tierra (Hiszpania), Jordens Vänner (Szwecja).

Informacja na temat działań w ramach projektu:

Infografika nt. WPR

Warsztaty nt. WPR i bezpieczeństwa żywnościowego, 21.01.2022

Publikacje:

WPRowadzenie: Czy nowa polityka rolna UE spełnia cele Europejskiego Zielonego Ładu? (2022)

WPRowadzenie: Czy nowa polityka rolna UE stanowi krok w stronę sprawiedliwości klimatycznej? (2022)

Raport: Plany strategiczne WPR: Nowy Zielony Ład czy bezład?

Filmik: Wspólna Polityka Rolna jakiej chcemy

Artykuł: Wspólna Polityka Rolna: Przyszłość Europy

Artykuł: O nowej ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2022 poz. 1370)

Artykuł: Chów i hodowla zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej

Notatka prasowa: Pestycydy (Luty 2022)

Notatka prasowa: Raport ETO nt. działań służących ochronie klimatu (Czerwiec 2022)

Notatka prasowa: Uwagi KE do KPS (Lipiec 2022)

Notatka prasowa: Bezpieczeństwo żywnościowe wobec wojny w Ukrainie (Lipiec 2022)

Notatka prasowa ws. nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2022 poz.1370) (Lipiec 2022)

Audycje: Rozmawiajmy o Zielonym Ładzie i Wspólnej Polityce Rolnej (Lipiec 2022)

Prezentacje:

Warsztaty 15.03.2022

Aktualna sytuacja epizootyczna w Polsce

Europejski Zielony Ład – zmiany w podejściu do produkcji zwierzęcej

Zielony Ład w świetle projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 Architektura środowiskowa i klimatyczna